Priemyselná železnička

Nakladacia rampa
Nakladacia rampa
Sklad
Sklad
Sklad
Sklad
Sklad
Sklad
trať
trať
trať
trať
trať
trať
trať
trať
trať
trať
trať
trať
Vytrhaná trať
Vytrhaná trať
Vagón
Vagón
Vagón
Vagón
Vagón
Vagón
Vagón
Vagón