ČHZ - Stránka #2

Odbočka Svätý Ján.
fotené 08-2004
Odbočka Svätý Ján.
fotené 08-2004
Odbočka Svätý Ján.
fotené 08-2004
Odbočka Svätý Ján.
fotené 08-2004
Most, ktorý je možné nájsť snáď pri každej zmienke o tejto trati a to čí už na webe, alebo v knižných publiáciách.
fotené 08-2004
Most, ktorý je možné nájsť snáď pri každej zmienke o tejto trati a to čí už na webe, alebo v knižných publiáciách.
fotené 08-2004
Prešli sme zastávkou Hronec.
fotené 08-2004
Prešli sme zastávkou Hronec.
fotené 08-2004
Celkom by ma zaujímalo ako to vyzeralo v prevádzky schopnom stave.
fotené 08-2004
Celkom by ma zaujímalo ako to vyzeralo v prevádzky schopnom stave.
fotené 08-2004
Križuje normálny rozchod.
fotené 08-2004
Križuje normálny rozchod.
fotené 08-2004
A tu sa normálnemu rozchodu vyhýbame.
fotené 08-2004
A tu sa normálnemu rozchodu vyhýbame.
fotené 08-2004
Mimoúrovňovo sa križujeme s normálnym rozchodom.
fotené 08-2004
Mimoúrovňovo sa križujeme s normálnym rozchodom.
fotené 08-2004
Vchádzame na most ponad hron, pred koncovou stanicou v Chmatimechu.
Vchádzame na most ponad hron, pred koncovou stanicou v Chmatimechu.
Detail mostu
fotené 08-2004
Detail mostu
fotené 08-2004
Detail mostu
fotené 08-2004
Detail mostu
fotené 08-2004
Detail mostu
fotené 08-2004
Detail mostu
fotené 08-2004
Detail mostu
fotené 08-2004
Detail mostu
fotené 08-2004
Detail mostu
fotené 08-2004
Detail mostu
fotené 08-2004
Detail mostu
fotené 08-2004
Detail mostu
fotené 08-2004
Detail mostu
fotené 08-2004
Detail mostu
fotené 08-2004
Mimoúrovňové križovanie.
fotené 08-2004
Mimoúrovňové križovanie.
fotené 08-2004
Vjazd na most
fotené 08-2004
Vjazd na most
fotené 08-2004
Detail mostu
fotené 08-2004
Detail mostu
fotené 08-2004
Detail mostu
fotené 08-2004
Detail mostu
fotené 08-2004

Kliknutím na obrázok sa otvorí nové okno s veľkým obrázkom!    

Stránka 1 | 2