Rozoberateľné kolajisko ŽM klubu v Szombathely

Oceľový dvojkoľajný most
Oceľový dvojkoľajný most
Dvojkoľajná elektrifikovaná trať mizne v horskom masíve
Dvojkoľajná elektrifikovaná trať mizne v horskom masíve
Alpská krajina...
Alpská krajina...
Alpská horská chata a cyklistické preteky
Alpská horská chata a cyklistické preteky
Dvojkoľajný most, predloha je niekde v Taliansku
Dvojkoľajný most, predloha je niekde v Taliansku
Pohľad na rotundu
Pohľad na rotundu
Rotunda
Rotunda
Èasť depa
Èasť depa
Najkrajší detail, za pltom depa
Najkrajší detail, za pltom depa
Zauhľovanie
Zauhľovanie
Odstavené staré rušne
Odstavené staré rušne
Kúsok úzkokoľajky
Kúsok úzkokoľajky

Click on the thumbnail for a larger version!!