Veľmi detailne sprascované...
Veľmi detailne sprascované...
Rotunda s hromadou autentických modelov
Rotunda s hromadou autentických modelov
Autovlak, autá sú ale na konci...
Autovlak, autá sú ale na konci...
Spriahadlá FineScale. Prvýkrát som to videl fskutoène fungovať
Spriahadlá FineScale. Prvýkrát som to videl fskutoène fungovať
Toto je vozeò, "brata" s pohonom sa nepodarilo odfotiť, bol stále v pohybe...
Toto je vozeò, "brata" s pohonom sa nepodarilo odfotiť, bol stále v pohybe...
    

Click on the thumbnail for a larger version!!