Provizórny most, posledný záber so zábradlím. Padlo za obeť vozom, ktorým trčali schodíky...�
Provizórny most, posledný záber so zábradlím. Padlo za obeť vozom, ktorým trčali schodíky...
Čiatiaca čata v plnom nasadení...�
Čiatiaca čata v plnom nasadení...
Predseda klubu žel. mododelárov v Bojniciach a organizátor stretnutia v plnom nasadení...
Predseda klubu žel. mododelárov v Bojniciach a organizátor stretnutia v plnom nasadení...
Všetko musí byť perfektne čisté...�
Všetko musí byť perfektne čisté...
Prievidza je banské mesto, občas sa niektorá štola prepedne...�
Prievidza je banské mesto, občas sa niektorá štola prepedne...
Celkový pohľad na layout�
Celkový pohľad na layout
Poľnohospodárstvo upadá, pohľad na opustené nákladisko kráv...�
Poľnohospodárstvo upadá, pohľad na opustené nákladisko kráv...
Všetko velepotrebné veci. Naplnili by menší bazár.�
Všetko velepotrebné veci. Naplnili by menší bazár.
Návštevnkov bolo dosť, aj "celebrity".�
Návštevnkov bolo dosť, aj "celebrity".
Vždy je čo pozerať...�
Vždy je čo pozerať...