Modely

Modulov s trolejom údajne existuje skoro 100, v Bojniciach bol jeden...
Modulov s trolejom údajne existuje skoro 100, v Bojniciach bol jeden...
Bola aj výstava modelov
Bola aj výstava modelov
434 p. Víška (vpravo) v porovnaní s leptom DK modelu, pojazd PIKO
434 p. Víška (vpravo) v porovnaní s leptom DK modelu, pojazd PIKO
434.2
434.2
Tender od 434.2
Tender od 434.2
534.0 "Kremák" (Víšek)
534.0 "Kremák" (Víšek)
498.0 "Albatros (Víšek)
498.0 "Albatros (Víšek)
556.0 "Štokr" (Víšek)
556.0 "Štokr" (Víšek)
Lokomotíva "hore aj dole bez"...
Lokomotíva "hore aj dole bez"...
Aj tu bude ešte veľa roboty
Aj tu bude ešte veľa roboty